Handelsbetingelser

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Employment Care. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører et køb.

1. Anvendelse

Disse handelsbetingelser (herefter kaldet "Betingelserne") gælder for alle produkter, der bliver solgt på www.employmentcare.io (herefter kaldet "Hjemmesiden") af Employment Care A/S (herefter kaldet "Virksomheden"), som brugere heraf (herefter kaldet "Brugere") måtte købe. Betingelserne gælder både for private og erhvervskunder, dog gælder afsnit 10 - Behandling af personoplysninger - alene for privatkunder, som vi er databehandler for.

2. Produkter

Via Employment Care kan Brugeren udarbejde cv’er og ansøgninger. CV med begrænset adgang til tekster, kan udarbejdes gratis via basis abonnement. Fuld adgang til alle tekster og skabeloner kræver Premium abonnement mod betaling (herefter kaldet ”Produkter”). Det produkt, der bliver downloadet fra Hjemmesiden, er afhængige af Brugerens input og valg, hvorfor eventuelle fejl i Brugerens input eller valg ikke er Virksomhedens ansvar.

3. Produktets tilgængelighed

Brugeren skal oprette en konto for at få adgang til produkter. Når registreringen er gennemført og brugerens mail er bekræftet, har Brugeren adgang til sit Dashboard. Herfra kan der oprettes, gemmes, slettes og tilrettes produkter. Basis abonnement vil havde adgang til begrænset skabeloner og tekster til CV’er, hvor imod Premium abonnementer vil have adgang til alle tekster og skabeloner til både CV’er og ansøgninger.

Brugeren har pligt til at beskytte adgang til sin konto ved hjælp af brugernavn og adgangskode. Adgangskoden skal holdes strengt fortrolig. Employment Care antager, at al aktivitet fra Brugerens konto, udføres af Brugeren og under Brugerens tilsyn. Brugeren er derfor ansvarlig for de handlinger, der pågår herfra, med mindre at Brugeren har rapporteret til Employment Care, at en anden kender Brugerens adgangskode.

4. Pris og betaling

Alle priser på Hjemmesiden er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms for Produkter til private. Når du gennemfører køb på Hjemmesiden, vil beløbet blive trukket på dit kreditkort samme dag.

Du kan vælge at betale dit abonnement månedligt, kvartalsvis eller årligt. Abonnementet fornyes automatisk indtil opsigelse.

Hjemmesiden modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.

Virksomheden kan justere disse vilkår og priser. I tilfælde af ændringer eller tilføjelser, meddeler Virksomheden Brugeren med varsel på 30 dage. Hvis Brugeren ikke ønsker at acceptere ændringen, opsiges abonnementet og afsluttes på uændrede vilkår til abonnementets udløb.

5. Opsigelse af abonnement

Abonnementet starter, så snart Brugerens konto er oprettet og betalt. Brugeren kan til hver en tid opsige abonnementet via Dashboardet. Ved opsigelse fortsætter abonnementet til den betalte periode udløber. Udløbsdato vil fremgå på Dashboardet.

Efter udløbsdatoen vil Brugeren ikke længere have adgang til de betalte funktioner i Produktet.

6. Levering

Når Brugeren har gennemført en betaling, vil Brugeren have adgang til Produkter med det samme.

7. Vedligehold og drif

Virksomheden gør alt for, men kan ikke garantere, at Produktet til enhver tid vil være tilgængeligt. Vedligeholdelse kan foregå når som helst, selvom det kan føre til en begrænsning af tilgængeligheden. Vedligehold vil blive annonceret på forhånd, hvis muligt.

8. Ansvar

Virksomheden kan ikke gøres ansvarlig for anvendelsen af Hjemmesidens Produkter, herunder om Hjemmesidens Produkter bliver anvendt korrekt. Virksomheden er således ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte om Brugeren får job eller ikke får job med vores Produkter.

9. Fortrydelsesret

Ved accept af handelsbetingelserne og køb af abonnement bortfalder fortrydelsesretten idet købet giver direkte adgang til Produktet.

Lever Produktet ikke op til Brugerens forventninger, kan brugeren skrive til contact@emplomentcare.io

10. Behandling af personoplysninger

For behandling af Brugerens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Virksomheden skal overholde og opfylde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod betaling, yde Brugeren den i artikel 28 anførte bistand og stille oplysninger og nødvendig dokumentation til rådighed for Brugeren, så Brugeren kan føre tilsyn med Virksomhedens overholdelse af kravene i artikel 28, herunder ved at give mulighed for og bidrage til revision og audit.

Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Brugerens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Brugeren, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Brugeren har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.

Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

Virksomheden har ret til at anonymisere Brugerens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

Vi henviser til vores Privatlivspolitik for nærmere information om behandling af Brugerens persondata.

11. Ændringer

Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

12. Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Brugeren angive Virksomhedens e-mailadresse kontakt@legaldesk.dk.EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Brugeren angive Virksomhedens e-mailadresse kontakt@legaldesk.dk.

12. Lov og værneting

Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Produkter eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Hvis Brugeren har nogen spørgsmål, er Brugeren altid velkommen til at kontakte os på contact@employmentcare.io